چرا باید سایت حرفه ای داشته باشیم؟

مردم اولین جایی که به دنبال شما میگردند، بر روی اینترنت است. شاید باور این موضع برای شما کمی سخت باشد که بسیاری از صاحبان کسب و کار های فیزیکی داشتن سایت را اصلا ضروری نمیدانند و از آن بد تر خیلی از آنها بر این باورند که داشتن سایت فقط ظاهری است و اصلا […]